Změny ve školní družině

Věnujte, prosím, pozornost změnám ve školní družině.Školní družina zavádí od 3.9. ranní provoz od 6,30 do 7,30. Mění se rovněž odpolední provozní doba, družina bude dětem k dispozici až do 16 hodin.
Žák odchází ze školní družiny dle podmínek uvedených v zápisovém lístku. Pokud bude dítě odcházet jiným než nahlášeným způsobem, musí být tato skutečnost sdělena PÍSEMNĚ, ne telefonicky! Vždy uveďte celé jméno dítěte, datum a čas, kdy bude dítě odcházet, případně s kým.
Měsíční příspěvek na ŠD je 100 Kč. Úhrada se provádí v kanceláři školy. Částka se platí jednorázově za celé pololetí.  1. pololetí uhraďte do konce září, 2. pololetí do konce února.
Do ŠD děti potřebují: oblečení na pobyt venku, hrníček na pití (vše podepsané).

Září 1, 2013