Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Bernartice 2019

Základní škola a Mateřská škola Bernartice, Bernartice, okres Trutnov


  

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Bernartice 2019

 

Pořadové číslo Registrační číslo Přijat ke vzdělávání do MŠ Bernartice
1. MS 2019/01 přijat
2. MS 2019/02 přijat
3. MS 2019/03 přijat
4. MS 2019/04                       přijat od 6. 1. 2020
5. MS 2019/05 přijat
6. MS 2019/06 přijat
7. MS 2019/07 přijat
8. MS 2019/08 přijat
9. MS 2019/09 přijat
10. MS 2019/10 přijat
11. MS 2019/11 přijat
12. MS 2019/12 přijat
13. MS 2019/13 přijat
14. MS 2019/14 přijat

V Bernrticích dne: 22. 5. 2019

Zpracovala: Bc. Lucie Hojná

 

 

Červen 3, 2019