Oznámení o zápisu do MŠ 2019

Mateřská škola, Bernartice oznamuje, že v pondělí 6. 5.  2019, v době od 12:00 do 16:00 hod. bude probíhat zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019. Zákonný zástupce, který bude mít zájem o umístění dítěte do Mateřské školy, Bernartice se k zápisu dostaví ve výše uvedeném termínu pokud možno i s dítětem. V případě zdravotního postižení dítěte s vyjádřením školského poradenského zařízení. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si lze již teď stáhnout na ms.zsbernartice.cz a opatřit potvrzením od pediatra o řádném očkování dítěte. K zápisu se tak bude možné dostavit již s vyplněnou a potvrzenou žádostí.

Bližší informace o průběhu zápisu lze získat přímo na pracovišti Mateřské školy, Bernartice.

O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum ani pořadí podané žádosti. Děti jsou přijímány v souladu se Zásadami upravujícími přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Bernartice pro školní rok 2018/2019.

Důležité přílohy:

 

Únor 28, 2019