Jak trávila Slůňata měsíc září

Přijměte malou ochutnávku toho, co Slůňata v měsíci září zažívala.

Chodili jsme na vycházky, pozorovali jsme podzimní změny v přírodě, hráli jsme si s listím, učili jsme se chodit ve dvojicích v útvaru, sportovali jsme na školním hřišti i v tělocvičně s Koťátky, malovali jsme na počítači, vyráběli jsme slůňata a vytvořili si výstavku ve třídě, opakovali jsme čísla, učili se recitovat básně, vyplňovali a vybarvovali jsme pracovní listy, navštívili jsme třídy Myšek a Koťat a v neposlední řadě jsme se seznámili s kocourkem Matyášem, který s námi bude trávit celý rok a společně s ním budeme poznávat svět.

A již teď se všichni těšíme, co vše zažijeme v měsíci říjnu.

Říjen 7, 2013