Informace pro rodiče předškoláků – příchody, odchody, omlouvání

Otevření školy od 6:30. Rodiče vodí žáky přes spodní vchod – vchod pro žáky školy. Zde od 6:30 do 7:45 pí Burešová.

Předškoláci se přezují u skříněk v prostoru školních šaten. Rodiče je odvedou a předají učitelce do místnosti školní družiny, která se nachází v přízemí.

Rodiče, kteří přivedou děti v 7:00 a déle, zazvoní na školní družinu u hlavního vchodu (u parkoviště), po vpuštění do školy odvedou sví děti do šatny ke skříňce a poté do družiny (SPODNÍ VCHOD OD HŘIŠTĚ BUDE V DOBĚ 7:00-7:30 UZAMČEN).

Vyzvedávání dětí proběhne rovněž v družině, a to od 14:00 (rodiče si zazvoní na družinu), děti odvádějí do šatny rodiče.

Mimo vymezenou dobu (od 7:45 – do 14:00) si rodiče po zazvonění na jakýkoliv zvonek školy přijdou pro dítě do podkroví do kmenové třídy předškoláků.

V 7:45 si přebírá předškoláky paní učitelka Šmídová. Děti budou ve své kmenové třídě v podkroví či v jiné učebně školy (využití interaktivních tabulí, prostor pro družinu, počítačové učebny, bufetu, hřiště), kde bude probíhat denní program. Vycházky a cvičení v tělocvičně bude společné se třídou mladších dětí.

Omlouvání dětí proběhne dle řádu MŠ na nový telefon MŠ v budově školy. Telefon 778 031 684. Paní učitelka omluvené děti telefonem nahlásí do školní jídelny v 7:00. Na pozdější omlouvání nemusí být brán zřetel, neboť počet dětí je rozhodující pro přípravu svačinek a oběda. Děkujeme za pochopení.

Zároveň Vás prosíme o shovívavost, všechny případné nesrovnalosti a provizorní opatření budou odstraněna během první dvou týdnů. Školka v budově školy je novou skutečností a organizačně je nutné vše teprve vypilovat.

 

Mgr. Michal Kroužek
ředitel školy

Září 3, 2013